Visita Virtual!

11 07 2011

L’objectiu principal amb què va nàixer la Setmana Cultural, va ser el que la cultura isquera fora de les aules.

Creiem que no sols en les aules està el saber, que l’educació i la cultura també s’adquirix i es manifesta de múltiples maneres (obres de teatre, actuacions musicals, etc…).

Per això ens vam proposar, que el nostre centre havia d’aprofitar-se d’eixes altres manifestacions culturals, exteriors a l’escola, per a que el nostre alumnat  s’anara enriquint culturalment.

D’altra banda, també creiem quela Setmana Culturalha de ser el lloc on s’exposen als altres companys/es del col·legi, al mateix temps que a la resta de la comunitat educativa, totes les activitats educatives i culturals que se n’han anat treballant i elaborant dins de les aules, i que d’una altra manera es quedarien internes a l’aula, sense poder ser aprofitat culturalment pels altres alumnes d’altres aules.

D’aquesta manera els xiquets/es del col·legi van augmentant el seu bagatge cultural i educatiu a través del seu propi treball i del dels altres.

Durant uns dies centrem tot el treball escolar sobre un tema. Ho tractem de forma diferent de com es fa durant la resta de l’any. L’elecció del tema es realitza per consens en el Consell Escolar i, una vegada fixat el motiu, es dissenyen activitats variades per a aprendre tot el que es puga sobre eixe nucli central, o per a acostar-se al mateix de forma més divertida i atractiva.

A vegades no són setmanes senceres sinó jornades, dos o tres dies. Però el que importa és la implicació de tots a l’hora d’involucrar-se. Este tipus de treball, a més de servir per a aprendre coses diferents, fomenta actituds de convivència, participació i col·laboració de forma molt efectiva.

Al llarg dels cursos hem realitzat moltes setmanes i jornades culturals; portem ja més de quinze anys, i els temes han sigut molt variats: sobre l’aigua, els contes clàssics, el reciclatge, els mitjans de transport, el Quixot…

Són dies de molt de tragí, però és bonic veure que els xiquets i xiquetes s’entusiasmen amb el que fan, ho disfruten i aprofiten. També són dies de contacte més estret amb les famílies, que col·laboren en tot el que poden; l’ambient és més relaxat i hi ha jornades de portes obertes.

Si voleu veure el tipus de Setmanes Culturals que preparem, podeu seguir aquesta Aula Virtual Informativa.